A Asociación Jacobea de Málaga sinaliza o Camiño Mozárabe ao seu paso pola cidade de Málaga

A Asociación Jacobea de Málaga sinalizou o Camiño Mozárabe ao seu paso pola cidade de Málaga, empezando na porta da Igrexa de Santiago e ata o final do termo municipal.

Esta actuación púidose realizar grazas á colaboración do Concello de Málaga, nas súas Áreas de Turismo e Medio Ambiente.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *