II Premios de Investigación sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións

Co obxectivo de fomentar o coñecemento histórico e actual do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, así como a promoción e difusión dos valores a eles asociados nas súas diferentes facianas, cumprindo deste xeito cos fins para os que foi creada, a Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións da USC convoca os II Premios de Investigación sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións coas seguintes

BASES

Convoca: Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións

Colaboran: Catedral de Santiago, Universidade de Santiago de Compostela e Xunta de Galicia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *