IV Congreso Internacional Acollida Cristiá e Nova Evanxelización no Camiño de Santiago

Encontro convivencia de Voluntarios e Hospitaleiros no Camiño de Santiago

Datas: 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2016

Lugar: Aula Magna do Instituto Teolóxico Compostelán
San Martiño Pinario
Praza da Inmaculada, nº 5. Santiago de Compostela

Secretaría do Congreso:
congreso@acogidacristianaenelcamino.es
Tel.: 981 568 846
Oficina de Acollida ao Peregrino
Rúa Carretas, 33. Santiago de Compostela

Programa: IV Congreso Acollida no Camiño de Santiago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *