Programa de visitas ao Pórtico da Gloria

Unha vez finalizados os traballos de restauración do Pórtico da Gloria, realizados co patrocinio da Fundación Barrié, chega o momento de transmitir o que supuxo este gran proxecto de recuperación. Desde o Cabido da Catedral de Santiago, xunto coa Fundación Catedral e o seu Museo, elaborouse un plan de ordenación de visitas que permita acceder ao espazo e garanta, á vez, a aplicación das necesarias medidas de conservación preventiva que protexan ao monumento e impidan unha nova deterioración. Estas medidas son, principalmente, o mantemento dunhas condicións ambientais estables e a regulación dos fluxos de visitas, que eviten a súa alteración e os riscos físicos derivados da acción humana.

Con ese propósito exponse dúas fases de visitas provisionais, condicionadas polas actuacións de restauración que se acometerán no interior da Catedral, que se prolongarán ata as portas do próximo Ano Santo 2021 e que obrigarán a “ encapsular” o Pórtico da Gloria, no outono de 2018, para evitar filtracións de po que afecten á obra.

A primeira fase, que durará ata que se realicen este “ encapsulamiento”, consistirá nunhas visitas áxiles, que permitan o acceso ao maior número de persoas, sen desatender as esixencias de conservación. Estas visitas serán gratuítas, en grupos de 25 persoas como máximo, que realizarán o acceso desde a praza do Obradoiro, a través da escalinata monumental, por rigorosa orde de chegada, sen posibilidade de reserva previa. Este percorrido vai ofrecer a oportunidade de volver utilizar o espazo monumental da escaleira da fachada do Obradoiro e da súa terraza superior, redescubriendo a ampla perspectiva sobre a praza do Obradoiro. Antes de entrar no espazo do Pórtico da Gloria o grupo poderá ver unha proxección sobre a súa arte, historia e restauración. Unha vez no interior o grupo poderá permanecer un máximo de 15 minutos.

As visitas desenvolveranse cun amplo horario de acceso, entre as 8:00 h e as 22:00 h, para poder atender ao maior número de persoas posible, aínda que se verán interrompidas durante os actos litúrxicos que se celebren na basílica. Estas visitas poderán realizarse a partir do día 27 de xullo, unha vez terminados os traballos de restauración da terraza de acceso e os labores de adecuación ás visitas do espazo do Pórtico. Programa que será posible afrontar grazas á colaboración de Turismo de Galicia, pois demandará a presenza dun amplo equipo humano e técnico para a súa implantación.

En determinadas circunstancias, e por motivos de conservación derivados de variacións climáticas, principalmente relacionadas coa presenza de altos niveis de humidade ou exceso de calor, o Pórtico da Gloria non poderá abrirse ás visitas. Serán os responsables de mantemento da Catedral os que determinen esa medida, da que se informará previamente.

A segunda fase levará a efecto desde que se produza o encapsulamiento do Pórtico, previsto para o próximo outono. Neste momento, e á espera de avaliar con criterios de rigor técnico as concrecións desta fase, está a redactarse o modelo para implantar que, en todo caso, permitirá continuar coas visitas ordenadas coas concrecións que se especificarán en canto estean suficientemente testadas.

Trátase, en definitiva dun amplo e completo programa de difusión cultural do Pórtico da Gloria e de posta en valor todo o proceso de restauración levado a cabo durante os últimos 10 anos. Con iso preténdese atender a demanda, tanto dos composteláns como dos visitantes, de volver contemplar este monumento crave na historia da arte universal, incidindo na importancia dos traballos desenvolvidos e na necesidade de conservar este patrimonio cultural para transmitilo ás xeracións vindeiras. Todo iso supón un enorme esforzo organizativo e económico para a Catedral, ao que dedicará todos os seus medios posibles, como custodio deste importante patrimonio da humanidade.

Fonte e imaxe: Catedral de Santiago de Compostela

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará